GLE

GamingDRV final conference!
Join us on February 5th 2025

learn more

PR 2 - Digitaaliset pelillistetyt oppimiselementit (GLE)

 

Tulosta johtava organisaatio: StageIT AB, Ruotsi

 

PR 2 liittyy läheisesti PR 1:n virtuaaliluokkahuonekonseptin (VC) kehitykseen. VC:n pelillistäminen voidaan saavuttaa useilla tavoilla (esim. yksilölliset haasteet oppijoille skenaariossa, pulmien ratkaiseminen, ongelmanratkaisutasojen, palkintojen, sijoitusten ja/tai onnistumisen ilmoitustaulujen määrittäminen). Vuorovaikutteisuuden ja välittömän palautteen edistämisen lisäksi VC-pelillistämisen etuna on se, että se tarjoaa erilaisia ja vuorottelevia toimintoja ja tehtäviä, jotka herättävät kiinnostusta, stimuloivat luovuutta ja kehittävät kriittistä ajattelua. Oppijat hankkivat ja hallitsevat (uusia) taitoja, joita he voivat soveltaa työssään. Lisäksi oppijat saavat arvokasta datan lukutaitoa, muistavat enemmän opetettua sisältöä ja osoittavat suurempaa motivaatiota.

 

Digitaaliset pelillistetyt oppimiselementit (GLE) hyödyntävät kaikkia näitä pelillistämisen myönteisiä vaikutuksia ja tarjoavat kouluttajille käytännöllisen ratkaisun integroida ne VC-muotoihin. Ne edustavat matalan kynnyksen koulutusmenetelmiä, jotka voidaan integroida erilaisiin koulutussisältöihin keskittyen erityisesti GamingDRV:n sovelluskenttään.

 

Tulokset sisällytetään resurssipooliin (tulos 4).

Explore the five GamingDRV games!

Discover all five GamingDRV games

Discover Bingo

Discover Wheel of Fortune

Discover Quiz Race

Discover Route Runner

Discover Pit Stop

Follow this link: GamingDRV Admin (stageit.se) and create a trainer account to access all games and adapt them to your own wihses and training needs!
 

The best about it?

  • It only takes a few minutes.
  • Everything is very easy to use and implement.
  • Everything is GDPR compliant and there is no tracking of any kind.
  • Everything is OER (Open Educational Resource) and free of cost for you.
  • You decide the game content! All five games are flexible and customizable. You can use one of the ready-to-use sample question sets or create your own question lists and content.
  • A trainer manual and short videos will guide you through each game and how to use it to make you a gamemaster.
     

New to the digital world?

We've got you covered! 
GameTrain is a self-paced e-learning that will guide you through the implementation of the five Gamified Learning Elements. You will also get helpful tips and tricks on how to transfer your face-to-face training to the virtual classroom and what to consider. Click here to get started with GameTrain: “GameTrain” - Training module for trainers | Project GamingDRV (project-gamingdrv.eu)

This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site.

This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site.

Your cookie preferences have been saved.