Virtual classroom

GamingDRV final conference!
Join us on February 5th 2025

learn more

PR 1 - Virtuaaliluokkahuonekonsepti ja opetusohjelma ammattikuljettajien ammattipätevyystodistusta varten 

Konsepti ja opetusohjelma sisältävät asiaankuuluvat ammattipätevyystodistuksen (CPC) sisällöt, ja se muuntaa ne oppimistuloksiin tähtääväksi, innovatiiviseksi ja integroiduksi, virtuaaliluokkahuonepohjaiseksi, Euroopan yhteiseksi opetussuunnitelmaksi, joka koostuu 4−5 sertifioitavasta moduulista. Se sisältää ohjeistuksen, miten virtuaaliluokkahuoneformaatissa olevaa opetusohjelmaa käytetään. 

 

This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site.

This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site.

Your cookie preferences have been saved.