Projektet GamingDRV

GamingDRV final conference!
Join us on February 5th 2025

learn more

Om projektet

GamingDRV är ett treårigt projekt som genomförs av partners från fem europeiska länder för att stärka spelbaserat digitalt lärande för elever och personal inom yrkesförarutbildning (YKB).

COVID-19 pandemin har lyft fram fördelarna med digitala former av lärande, samt de brister som finns på europeisk nivå. För yrkesförare, som enligt lag är tvungna att delta i regelbunden fortbildning, har detta förstärkts av att regelverken inte tillåter virtuell utbildning. Man räknar med att yrkesförarnas yrkesroll kommer att genomgå stora förändringar i samband med digitaliseringen genom självkörande fordon och den ökande internationaliseringen och automatiseringen av sektorn.

Det finns ett behov av att reagera på dessa brister och undvika att bristen på kvalificerade yrkesförare ökar ytterligare. GamingDRV-projektet syftar till att göra just detta genom att utveckla en innovativ läroplan och en spelbaserad virtuell klassrumsutbildning godkänd för certifiering med yrkeskompetensbevis (YKB).

Vi är övertygade om att spelinriktningen utgör en möjlighet för eleverna i YKB-utbildning, och särskilt för dem som hittills har varit missgynnade inom utbildningen, genom att förbättra utbildningens kvalitet och effektivitet samt öka elevernas motivation. Förutom att förbättra kvaliteten, tillgängligheten och erkännandet av virtuell utbildning för eleverna kommer GamingDRV att utveckla metoder och verktyg som stöder yrkesutbildningspersonal i att tillämpa innovativa och integrerade spelinriktade utbildningsmetoder inom yrkesförarutbildningen.

GamingDRV utvecklar...

en omfattande uppsättning verktyg och didaktiskt sunda metoder som omfattar individuella utbildningsprogram, hög grad av utbildarstöd, socialt lärande och interaktiva metoder i ett koncept för integrerande utmanande utbildning.
Följande delar kommer att utvecklas:

Koncept och läroplan för virtuella klassrum inom YKB.

Konceptet och läroplanen kommer att omfatta relevant YKB-innehåll och översätta det till en läromåls-orienterad, certifierbar, innovativ och integrerande virtuell klassrumsutbildning med en gemensam europeisk läroplan med fyra till fem moduler. Den kommer att innehålla riktlinjer för hur man använder konceptet och läroplanen i virtuella klassrum.

Digitala inlärningselement inom spelifiering, samlade online-resurser för utbildare.

Vår uppfattning om spelifiering utgår från att vi av naturen är benägen att tävla. Spel är en metod för att bygga upp motivation, färdigheter, lagarbete, erfarenhet och disciplin. Spelifiering i virtuella klassrum omfattar speltekniker och spelprinciper i inlärningsprocessen för att hitta lösningar på problem som inte har med spel att göra. En webbaserad plattform kommer att fungera som en verktygslåda för virtuella spelifierade utbildningsresurser. Beroende på vilken lösning som väljs kommer vi att utveckla fyra till sex produkter som fristående appar eller två till tre HTML-baserade molnbaserade appar.

Utbildningsmodul för utbildare "GameTrain".

GameTrain-modulen kommer att utgöra en kortfattad, självstyrd utbildningsmodul för utbildare. Den kommer att baseras på ett koncept för digitalt lärande genom självstudier och kommer att lägga särskild tonvikt på de kompetenser som krävs för att tillhandahålla en inkluderande utbildningsmetod för målgruppens behov. "GameTrain" kommer att göras tillgänglig som en öppen programvara och inkluderas i resurspoolen så att den förblir tillgänglig för den intresserade allmänheten efter projektets slut.

Riktlinjer för genomförande av virtuell träning inom förarutbildning

Riktlinjerna för utbildningssamordnare och utbildare utgörs av praktiska och lättanvända riktlinjer som gör det möjligt att tillämpa projektresultaten i det dagliga arbetet, och på lång sikt. Saker som: Erkännande och certifiering av kompetens, rättsliga bestämmelser, andra relevanta regelverk samt hindrande och hjälpande faktorer kommer att beaktas och analyseras och utgöra en grund för hållbarhetsarbete.

This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site.

This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site.

Your cookie preferences have been saved.